חוק פיצול דירות צמודות קרקע

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעת פיצול של בתים פרטים ווילות כדי ליצור יחידות דיור נוספות. עד כה פיצול זה נחשב לעבירה שיכולה להסתכם בקנסות כבדים. אך ב7.8.2017 יצא תיקון לחוק - תיקון 117 של חוק התכנון והבניה. לפי תיקון זה ניתן במסגרת של בקשת הקלה לפצל דירה צמודת קרקע. בגדול התיקון קובע כי ניתן יהיה לפצל יחידות דיור צמודות קרקע שגודלן לא פוחת מ-120 מ"ר ואשר גודל היחידה שתיווסף לא יקטן מ -45 מ"ר. ביחידה החדשה לא יותר לעשות שום שימוש שאינו למגורים. לכל וועדה מקומית תיהיה התאמה למרחב התכנון המקומי שלה (לכן יש לבדוק באופן פרטני כל בקשה מול הוועדה המקומית של אותה עיר) היחידה החדשה תיהיה מיועדת לשימוש של מגורי קרוב או להשכרה בלבד. את הבקשה להיתר לפיצול יחידת הדיור יש לבצע עם אדריכל. תהליך הוצאת ההיתר מצריך בדיקה מקדימה שיחידת הדיור עומדת בקריטריונים המתאימים לפיצול על פי החוק. כמו בכל תהליך הוצאת היתר ראשית אנו מגישות בקשה לתיק מידע. תיק המידע שנקבל מהראשות מתייחס לכל התכניות הרלוונטיות למבנה. תיק המידע יכלול הערות ותנאים ספציפיים לסוג הבקשה שיהיה עלינו למלא בתהליך זה. רק לאחר הוצאת תיק המידע ניתן הוציא בקשה להיתר בניה אותו אנו מלוות עד לקבלת אישור מהראשות - היתר כחוק.

אנו רואות בתיקון זה כמה צדדים חיובים. הראשון הוא, שהתיקון בא לשפר ולהגדיל את יחידות הדיור בשוק המוצעות להשכרה ושנית יאפשר לכל בעלי יחידות הדיור העומדות בפני הקריטריונים של החוק (צמודות קרקע, מעל 120 מ"ר ועוד) לבצע את הפיצול בצורה חוקית.

(אין לראות במאמר זה כל המלצה או התחייבות, יש לבצע בדיקה מעמיקה עם בלי מקצוע רלונטים ולבחון את יתכנתו של התיקון בכל מקרה לגופו מול הראשות הרלוונטית על מנת להשלים את התהליך)

המאמר נכתב ע"י בזלת אדריכלים, המעביר הרצאות בבצלאל ובמרכז הבניה הישראלי.

(המאמר הינו בגדר המלצה בלבד והוא אינו מחליף ייעוץ מלא של כל בעלי המקצוע הרלוונטיים)

דברו איתנו!

052.622.6070 | arch@bazelet.co

הירשמו לקבלת ניוזלטרים מאיתנו!